Timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas

Ang mga nagsasakatuparan ng mga karahasang ito ay naghahangad lamang na gawing masama ang relihiyon sa paningin ng mga tao sa layong maghasik ng pagkamuhi at ang guluhin ang mga mananampalataya.Sa ganitong pamamaraan nga naman, ang bawa’t gagawing pag-atake sa mga inosenteng tao ay magmimistulang pinasimunuan ng mga relihiyoso, kagya’t ito’y maliwanag na umaatake sa relihiyon mismo.

Ang artikulong ito ay magpapaliwanag sa pinagmumulan ng karahasan na siya rin naming kinokondena, at nagpapahayag kami na hindi kailanman maaring magmula ito sa hanay ng Islam.

Sa ibang ayat, ang mga Muslim ay binigyan ng babala laban sa pagtawag o paggamit ng dahas sa mga sitwasyon hindi naman talagang kinakailangan pa ng paggamit nitong dahas: At makipaglaban kayo, O kayong mga naniniwala sa Allâh (I), upang maitaguyod ang ‘Deen’ ng Allâh (I), sa mga taong nakikipaglaban sa inyo at huwag kayo ang magpapasimuno ng gulo.

Katiyakan, hindi naiibigan ng Allâh (I) ang mga lumalabag sa Kanyang itinakdang hangganan at nagpapasimuno ng gulo, at pinahihintulutan nila ang ipinagbabawal ng Allâh (I) at ng Kanyang Sugo.(Surat al-Baqara, 190)Matapos ang rebelasyon ito na nalahad sa mga ayat, nagsimula na ang mga digmaan sa pagitan ng mga Muslim at mga pagano.

Sa ganitong pagpapaliwanag, makikita na ang pinagmulan ng mga makateroristang paggalaw ay bunsod ng kawalan nga ng pananampalataya at hindi dapat isisi o agarang idiin ito sa relihiyon.

Ang pinagmulan nito ay dapat hinahanap sa mga pasista, mga komunista, mga racist o mga nag-aaglahi at mga taong may materyalistikong pananaw sa buhay.

Search for timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas:

timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-75timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-63timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas”

  1. Webcammers zijn er in vele soorten en maten, van alle leeftijden, ebony, aziatisch, blank, studentes, milfs, oma's, dik, dun, volslank, kinky, mannen en zelfs transgenders. Lekker geil kletsen of jezelf aan de cammer laten zien, het kan allemaal tijdens de webcamsexchat.

  2. .action_button.action_button:active.action_button:hover.action_button:focus.action_button:hover.action_button:focus .count.action_button:hover .count.action_button:focus .count:before.action_button:hover .count:before.u-margin-left--sm.u-flex.u-flex-auto.u-flex-none.bullet.